— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Ferdige og planlagte gang- og sykkelveiprosjekter

Publisert 17.08.2019

Følgende prosjekter gang- og sykkelveiprosjekter er  bygd ferdig i 2018, 2019 og 2020:

 • Sykkelekspressvei fra Nikkelverket til Blørstad i Vågsbygd. 2018
 • Gang- og sykkelvei langs Slettheiveien, fra Kartheia til Gislemyrveien. 2018
 • Gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole. 2018
 • Gang- og sykkelvei på Langenes i gamle Søgne kommune. 2018
 • Gang- og sykkelvei mellom Samkom og Hagen i Vennesla. 2019
 • Fortau og sykkelfelt fra Viadukten til NAV-bygget i Lillesand sentrum. 2019
 • Gang- og sykkelvei fra Vatneli til Kilen i Finsland. 2019
 • Gang- og sykkelvei fra Bakkane boligfelt til Fv 405. 2019
 • Gang- og sykkelvei fra Myrane trafikkareal til barneskole og ungdomsskole på Birkeland. 2019
 • Opprusting av gang- og sykkelvei-trasé mellom Bispregra og Kløvertun på Lund. 2020
 • Gang- og sykkelvei lang Salemsveien syd for Tangvall i Kristiansand, 2020
 • Sykkelekspressvei ved Håneskrysset E 18, 2020
Planlagte  sykkelveiprosjekter

 • Ny gang- og sykkelbro mellom Haus og Mosby. Finansiering OK. Regulering pågår.
 • Gang- og sykkelvei gjennom Fåmyra sydvest for Tangvall
 • Fortau langs Fv 420 kortere strekning mellom Helldal og Tingsaker i LIllesand
 • Veiskulder langs Fv 114 i Songdalen kommune, hovedsakelig for elever på Birkelid. Mulig byggestart i 2021.