— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Den nye sykkelekspressveien fra Myrbakken til Nikkelverket er blitt et flott anlegg. Syklister og gående passerer gjennom en kulvert på 35 meter, NÅ slipper de å krysse avkjøringsveien til Nikkelverket og Hennig-Olsen Is.

Sykkelekspressvei

Publisert 17.08.2019

Sykkelekspressveien skal være et høystandard sykkelanlegg der alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert. Det stilles høye krav til både selve utformingen og til drift og vedlikehold gjennom hele året.

Sykkelekspressveien skal gå fra Sørlandsparken i Kjosbukta i Vågsbygd. Den skal som et hovedprinsipp bygges med 4 meters bred sykkelvei og 2 meter bredt fortau. Det er strenge krav til stigning og kurvatur.

Deler av sykkelekspressveien er allerede ferdig: 

 • En strekning ved Håneskrysset (E18)- åpnet 2020
 • En strekning ved Timenes-krysset
 • Narvigsbakken (E18)
 • Bjørndalssletta til Oddemarka (E18)
 • Sykkelfelt Tordenskjolds gate
 • Vågsbygdveien fra Blørstad til Lumber (Vågsbygdveien)
 • Vågsbygdveien fra Nikkelverket, Myrbakken og Blørsstad
 • En strekning ved Auglandsbukta i Vågsbygd

Strekningen under planlegging

 • Vallevannet-Oddemarka - reguleringsplan vedtatt. Byggestart avhenger av kommende byvekstavtale med staten.
 • Oddemarka-Kvadraturen  i ny bro over Otra. Reguleringsarbeid pågår. 
 • Kjoskrysset (Vågsbygdveien) - usikker byggestart. Finansiering ikke avklart.
 • Kvadaturen - Kolsdalsbukta - planlagt i forbindelse med ny E39 - Gartnerløkka-Kolsdalen.
  Finansiering avhengig av bompenger fra perioden 2020-2024. Bompengeproposisjon vedtas trolig høsten 2020.