— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

ATP-utvalget

Publisert 17.08.2019

Det nåværende ATP-utvalget ledes av Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder. Ivelands ordfører, Gro Anita Mykjåland, 
er nestleder. 

Det permanente ATP-samarbeidet ble etablert i januar 2010. Iveland kommune ble innlemmet i ATP-utvalget 30. mars 2012. ATP-utvalget ble fra denne datoen utvidet fra 17 til 18 politikere. Ivelands ordfører, 

ATP-utvalget består av 18 politikere fra Kristiansadsregionen: 6 reprsentanter fra Kristiansand kommune, 5 representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en representant hver av de 7 kommunene i Kristiansandsregionen og en representant fra Aust-Agder fylkeskommune. Statens vegvesen Region Sør har et meldem i utvalget med talerett. Totalt er det altså 19 medlemmer i utvalget 

Medlemmer i ATP-utvalget:

Leder: Terje Damman, (fylkesordfører Vest-Agder) 
Nestleder: Gro Anita Mykjåland (ordfører Iveland kommune)
Harald Furre (ordfører Kristinasand kommune)
Jørgen Kristiansen (varaordfører Kristiansand kommune)
Trond Henry Blattmann (Kristiansand kommune) 
Morten Leuch Elieson (Kristiansand kommune)
Vidar Lynnæs (Kristiansand kommune)
Aase G Paulsen (Kristiansand kommune)
Astrid M. Hilde (ordfører Søgne kommune)
Nils Olav Larsen (ordfører Vennesla kommune)
Johnny Greibesland (ordfører Songdalen kommune)
Anders Christiansen (ordfører Birkenes kommune)
Arne Thomassen (ordfører Lillesand kommune)
Randi Olaug Øverland (Vest-Agder fylkeskommune)
Tore Askildsen ( fykesvaraordfører Vest-Agder fylkeskommune)
Anju Choudry Manneråk (Vest-Agder fylkeskommune)
Morten Ekeland (Vest-Agder fylkeskommune)
Inger Lise Hillestad Aasen (Aust-Agder fylkeskommune)