— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

ATPs sykkelgruppe

Publisert 24.09.2020

ATP-samarbeidet har i flere år hatt en arbeidsgruppa med delansvar for satsing på sykkel- og gange i regionen. Arbeidsgruppa har blant annet gitt innspill til ATPs driftsbudsjett, som er på drøyt 7-8 mill. kr. ATPs sykkelgruppe  har ikke vært i funksjon på to-tre år. Det skyldes hovedsakelig at arbeid med en byvekstavtale for Kristiansandsregionen har krevd mye ressurser. Intensjonen er 
å gjenopprette ATP-sykkelgruppe i løpet av 2020. 

Tidligere har disse aktørene vært med i sykkelgruppa:  Alle kommunene i regionen, Statens vegvesen, fylkeskommunen, politiet, Trygg Trafikk og representanter fra sykkelklubbene.