— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

ATP-utvalget

Publisert 05.08.2014

Det nåværende ATP-utvalget ble konstituert 2. desember 2011. Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, er utvalgets leder. Venneslas ordfører, Torhild Bransdal, er nestleder.

Iveland kommune ble innlemmet i ATP-utvalget 30. mars 2012. ATP-utvalget ble fra denne datoen utvidet fra 17 til 18 politikere. Ivelands ordfører, Gro Anita Mykjåland, gikk inn i utvalget.

ATP-utvalget består av 18 politikere fra Kristiansadsregionen: 6 reprsentanter fra Kristiansand kommune, 5 representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, en representant hver av de 7 kommunene i Kristiansandsregionen og en representant fra Aust-Agder fylkeskommune. Statens vegvesen Region Sør har et meldem i utvalget med talerett. Totalt er det altså 19 medlemmer i utvalget

Medlemmer i ATP-utvalget:

Leder: Terje Damman, (fylkesordfører Vest-Agder)
Nestleder: Torhild Bransdal (ordfører Vennesla kommune)
Arvid Grundetjøn (ordfører Kristiansand kommune)
Grete Kvelland Skaara (Kristiansand kommune)
Hans Otto Lund (Kristiansand kommune)
Åse G. Paulsen (Kristiansand kommune)
Vidar Lynnæs (Kristiansand kommune)
Leif Oskar Hopland (Kristiansand kommune)
Åse Ragnhild Røsstad Severinsen (ordfører Søgne kommune)
Johnny Greibesland (ordfører Songdalen kommune)
Arild Espegren (varaordfører Birkenes kommune)
Arne Thomassen (ordfører Lillesand kommune)
Gro Anita Mykjåland (ordfører Iveland kommune)
Anne Bystadhagen (Vest-Agder fylkeskommune)
Thore Westermoen (Vest-Agder fylkeskommune)
Kåre Glomsaker (Vest-Agder fylkeskommune)
Sigmund Oksefjell (Vest-Agder fylkeskommune)
Maiken Messel (Aust-Agder fylkeskommune)
Johan Mjaaland (Statens vegvesen)