— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Nye gang- og sykkelveier

Publisert 29.09.2020

I perioden 2009 og fram til september 2020 er det bygd / rehabilitert drøyt  ca. 4,3 mil gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen. Det er kun Kristiansand som har strekninger med separerte gang- sykkelveier: i alt ca. 11,5 km. Dette er strekninger på sykkelekspressveien, på Egsveien, på Tinnheia, på Gimlekollen, på Dvergsnes, på Slettheia, samt deler av Elvegata i Kvadraturen. Sykkelfelt finnes også bare i Kristiansand. Det er langs Tordenskjoldsgt. og langs deler av Marviksveien på Lund.

Bygging av nye gang- sykkelveien skjøt fart i 20089/2009 da regionen fikk en såkalt myk pakke fra bompenger
(Samferdselspakke 1). I tillegg har regionen fått flere pakker med statlige belønningsmidler. Brorparten av disse midlene er prioritert til kollektivtrafikk. Men belønningsmidler finansierer også en rekke gang- og sykkelvei-prosjekter.

I perioden 2009-2020 er det brukt ca. 500 mill. kr til gang- sykkelveiprosjekter i regionen. 

Oversikt over hva som er bygd av gang- sykkelveier i perioden 200 til september 2020:

Anlegg

Åpnet

kommune

Lengde

Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia

2009

Kristiansand

0,25 km

Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy

2009

Kristiansand

0,40 km

Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve

2009

Søgne

0,50 km

Fv 204 Ausviga-Samfunnet

2009

Søgne

0,70 km

Fv 461 Brennåsen-Nodeland

2010

Songdalen

1,60 km

Rv 9 Homme-Skarpengland

2010

Vennesla

2,60 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2010

Kristiansand

0,10 km

Fv 452 Justvik-Fagerholt

2010

Kristiansand

2,45 km

Rv 41 Ryen - Solsletta

2011

Kristiansand

   1,30 km

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd

2011

Kristiansand

  0,40 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2011

Kristiansand

0,11 km

E39 Oppgradering av GS ved Hannevika

2011

Kristiansand

0,11 km

Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker)

2011

Lillesand

   1,20 km

Fv  239 Møglestu - Stykkene

2011

Lillesand

1,20 km

Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro

2011

Birkenes

   1,40 km

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei
Sykkelekspressveien

 2012

 Kristiansand

0,08 km

Oddernesveien ved Oddernes kirke
Sykkelekspressveien

 2012

 Kristiansand

0,40 km

Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta
Sykkelekspressveien

 2012

 Kristiansand

0,19 km

Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå
Sykkelekspressveien

 2012

 Kristiansand

0,53 km

Fv 303 Augland-vegstasjonen

2012

Kristiansand

0,51 km

Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes

2012

Lillesand

1,80 km

Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien

2012

Søgne

1,10 km

E18 Timeneskrysset-Sørlandsparken

2013

Kristiansand

1,14 km

E18 Narviksbakken (bygd med miljøskjerm)
Sykkelekspressveien

2013

Kristiansand

0,30 km

Fv  239 Møglestu – Stormyrkrysset E18

2014

Lillesand

1,40 km

E 18 Narviksbakken 
Sykkelskpressveien
 2014  Kristiansand            0,50 km
Fv 456 Fiskå-Eskefabrikken
Sykkelekpressveien
 2014  Kristiansand
           0,81 km
 Fv 456 Kolsdalen
Sykkelekpressveien
 2014  Kristiansand
           0,36 km
 E39 Hannevika-Kartheikrysset  2014  Kristiansand            0,15 km
 Rv 9 Gartnerløkka-Grimsvollen  2015  Kristiansand            0,65 km
 E39 Kartheikrysset-Rige  2015  Kristiansand            1,00 km
 Fv 405 Mosby skole-Ravnåsveien  2015  Kristiansand            0,34 km
 Kommunal vei. Dvergsnes skole-Odderhei terrasse  2016  Kristiansand            0,30 km
 Fv 405 Vennesla kirke-Venneslaheimen  2016  Vennesla            0,30 km
 Fv 402 Birkeland-Stormyr  2015/2016  Birkenes /   Lillesand              9,4 km
 Kommunal vei Linnegrøvan-Linneflaten  2016  Søgne            0,91 km
 Kommunal vei Tretjønnveien (fra Borhilds vei)-Presteheia skole  2017  Kristiansand              0,5 km
 Fv 456 Myrbakken  2017  Kristiansand              0,3 km
 Tretjønnveien - Borghildsvei - Prestheia skole  2017  Kristiansand              0,5 km
 Linnegrøvan - Linneflaten  2018  Søgne            0,91 km
 Fv 456 Strekning på Langenes  2018  Søgne            1,15 km
 Fv 456 Sykkelekspressvei Myrbakken - Nikkelverket  2018  Kristiansand              1,0 km
 Strekning ved Spicheren (ny bussterminal)  2018  Kristiansand            0,25 km
 Kommunal vei Slettheiveien, Kartheia - Gislemyrveien  2018  Kristiansand            0,75 km
 Bakkane boligfelt til Fv. 405  2019  Iveland            0,15 km
 Kommunal vei fra Myrane trafikkareal til skolene  2019  Birkenes              0,2 km
 Jernbanegata - Viadukten -Lillesand sentrum  2019  Lillesand             0,45 km
 Fv 405 - Samkom-Hagen  2019  Vennesla              1,0 km
 FV 461 - Vatneli - Kilen  2019  Songdalen              1,3 km
 Salemsvegen etappe 1  2020  Kristiansand            0,52 km
 Kommunal vei - Bispegra -Kløvertun  2020  Kristiansand            0,48 km
Sykkelkspressvei langs E 18 ved Håneskrysset  2020  Kristiansand            0,80 km

Totalt

 

 

45,30 km

 

[Tilbake]
article_image
08
des
Flere lag ble premiert!
Grunnet overskudd i kinobilletter kunne vi premiere flere lag enn anslått. 
Les mer
article_image
14
okt
Vinnere til supertirsdag
12. oktober var supertirsdag, og 424 deltakere har registrert grønne reiser! Her er vinnerne.
Les mer
article_image
27
okt
Hvem kjører grønnest i år?
"Hjelp oss å hjelpe Vest-Agder" er en av de flinkeste lagene i Jeg kjører grønt kampanjen så la...
Les mer