— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Alle grønne premier

Publisert 16.08.2019

Om gevinster

Alle konkurranser og premier er i regi av ATP, og er ikke støttet- eller sponset av Apple.

1500 første med 50 poeng

De 1500 første deltakere som når 50 poeng blir med i trekningen av 100 flotte  gang- og sykkeljakker. Jakkene har hatt en utsalgspris på drøyt 1000 kr. 

Senere i kampanjen trekkes ytterligere 86 jakker. 

Sykkel trekkes på åpningsdagen - 26. august

Senere På åpningsdagen trekkes en sykkel til verdi 5000 kr blant alle som har vært kjappe å melde seg på. Påmelding fra 20. august. 

Ukepremier

Hver uke deler vi ut to premier (verdi 500 kroner) til deltakere som har registrert poeng i uka før. Vinnerne velger mellom gavekort på sportsartikler og busskort.


Ukens nykomling

Her uke, fra mandag 16. september,  trekkes en premie blant de som meldte seg på foregående uke.  Denne kåres som ukens nykomling. Premienes verdi er 500 kr. Vinnerne kan velge mellom gavekort på sportsartikler og busskort.

Premier til alle som verver deltakere

Verve 1 person:      Busskort (3 reiser)
Verve 2 personer:  En grønn kinobillett
Verve 3 personer:  To grønne kinobilletter
Verve 4 personer:  Ett busskort (10 reiser)

Verve 5 deltakere gir et busskort med 10 reiser og ett kort med 3 reiser.  6 deltakere gir et busskort
(10 reiser) og en grønn kinobillett, 7 gir ett busskort (10 reiser) og to grønne kinobilletter. Verver du 8 deltakere, er premien 2 busskort (10 reiser på hvert), osv. 

Verveperioder 

1. verveperiode: 26.august -  8. september
2. verveperiode:  9. september  -  6. oktober
3. verveperiode:   7. oktober - 10. november

Vervepremier deles ut etter hver periode.  Det er ingen begrensing for hvor mange du kan verve i hver periode.   

Bedriftskonkurransen

Den beste bedriften / arbeidsplassen i hver kategori (antall ansatte) vinner 10.000 kr.
Pengene skal brukes til tilrettelegging for miljøvennlig transport på arbeidsplassen. 
Nest beste bedrift / arbeidsplass  i hver kategori (antall ansatte) vinner 5000 kr.

De fire kategoriene:

«Under 15 ansatte»
«15-40 ansatte»
«41-300 ansatte»
 «Over 300 ansatte»

Premier ved kampanjeslutt

Hovedgevinst:

Det trekkes en el-sykkel med henger til verdi 25000 kr blant alle som har nådd bærekraftmålet – 156 poeng.

Grønn  (156-199 poeng):

Det trekkes to premier blant alle som ved kampanjeslutt har fra 156 til 199 poeng. Premiene er sykkelvesker. Verdi ca. 1000 kr.

Grønnere (200-299 poeng):

Det trekkes to premier blant alle som ved kampanjeslutt har 200 til 299 grønne poeng. Vinnerne kan velge mellom gavekort på Kilden, busskort eller gavekort hos VY (tidligere NSB). Verdi 2000 kr.


Grønnest (300 poeng og mer):

Det trekkes to premier blant alle som ved kampanjeslutt har 300 grønne poeng eller mer. 
Vinnerne kan velge mellom busskort og  gavekort på Kilden.  Premiene har en verdi på 3000 kr.