— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Innfartsparkering

Publisert 24.09.2020

Ferdigstilte prosjekter i perioden 2006-2020:


I Kristiansandsregionen er det bygd 17 innfartsparkeringer med i alt 918 biloppstillingsplasser og drøyt 300 sykkelparkeringsplasser. Noen har også ladepunkt for el-biler.

Hensikten med innfartsparkering er å redusere personbiltrafikk, både for å redusere kø og bidra til lavere klimautslipp. Man parkerer bilen, eller sykkelen på innfartsparkeringen og tar bussen videre.  Det er også mulig å ha sykkelen i et stativ på bilen, og sykle videre fra innfartsparkeringen.

Det er gratis å stå parkert på innfartsparkeringene. Disse parkeringsplassene er bygd for statlige belønningsmidler. ATP-samarbeidet forvalter midlene. Innfartsparkeringene er delvis bygd av Statens vegvesen og delvis av kommunene.

Oversikt over innfartsparkeringene i Kristiansandsregionen: 

 

Anlegg

Kommune

Driftes av

Antall
p-plasser

Sykkelstativ

Ladepunkt

1

Erkleivvegen

Vennesla

Vennesla 

96

12 m/tak

4

2

Gamle Postgården

Vennesla

Vennesla 

25

12 m/ tak

1

3

Vikeland

Vennesla

Vennesla 

18

12 m/tak

-

4

Grovane

Vennesla

SVV

34

u/ tak

-

5

Nodeland st.

Kristiansand

Bane Nor

48

42 m/tak

1 (2 ladeplasser)

6

Rosseland

Kristiansand

SVV 

28

8 m/tak

-

7

Tangvall

Kristiansand

Kristiansand

172

15 m/tak

2 (4 ladeplasser)

8

Kjosbukta

Kristiansand

SVV

37

12 m/tak

-

9

Flekkerøy

Kristiansand

SVV

24 bil
16 moped

100 (noen m/ tak)
(50 bygd i 2014)

-

10

Håneskrysset

Kristiansand

SVV / fylkeskommunen

111

Sykkelparkering ved tre busstopp 

-

11

Krossen

Kristiansand

SVV

34

10 u/tak

1 (2 ladeplasser)

12

Mosby

Kristiansand           SVV        25         10 m/tak2 ladepunkt
 13 Kjerlingland
Lillesand            SVV        15         10 m/ tak 1

14

Borkedalen

Lillesand

SVV 

78

12 m/ tak

-

15

Gaupemyr

Lillesand

SVV 

35

ingen

-

 16

Hommeren

Kristiansand

 Kristiansand

130

 ingen

 

 17  Myrane  Birkenes        Birkenes          10         12 m/ tak
        50 uten tak
 
   Totalt      918 bil
 16 moped
   [Tilbake]