— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!
Ivrige syklister og kollektivreisende på Elkem jubler over seieren i Jeg kjører grønt 2018. Fra venstre: Morten Østerhus, Harald Bygland, Odd Håvard Thraning, Ghodratollah Golsham, Annie D. Stokkeland, Alf Synstad, Hanne K. Flæte, Cecilie Bechmann Hansen, Diana Djupesland, Stephane Morency, Irene Strandenes og Anton Chumak.

Bedriftskonkurransen – premier til de åtte beste

Publisert 17.08.2019

«Jeg kjører grønt» har også en konkurranse for arbeidsplasser. Lokale virksomheter (private og offentlige) kan delta i konkurransen om å bli “Den grønneste arbeidsplassen” i 2019.  De to beste arbeidsplassene i fire kategorier vinner pengepremier.

Beste arbeidsplass i hver kategori vinner 10.000 kr, og nest beste vinner
5000 kr.

Alle arbeidsplassene som deltok i 2018, er automatisk påmeldt. Dersom din arbeidsplass er påmeldt, finner du den i et rullegardin på kampanjens hjemmeside når du melder deg på.  Hvis du huker av for din arbeidsplass, vil dine poeng automatisk bli registrert også for din bedrift / virksomhet. I 2018 deltok 166 arbeidsplasser som representerer over 20.000 ansatte.  

Arbeidsplassene blir fordelt på fire kategorier:

«under 15 ansatte»
«15–40 ansatte»
«41–300 ansatte»
«over 300 ansatte

Flest mulig poeng per ansatt

Poengene fra bedriftens deltakere blir summert og delt på antall ansatte.  Arbeidsplassene med høyest, eller nest høyest antall poeng per ansatt, kåres som kampanjevinnere. De fire beste vinner 10.000 kr. De neste beste vinner 5000 kr.
Premiene skal brukes stil tilrettelegging for miljøvennlig transport på arbeidsplassen.

Resultatet blir kunngjort ved kampanjeslutt. I tillegg til pengepremier, blir det gjort stas på vinnerne i ATP-utvalget, der kommunene i Kristiansandsregionen er representert med sin ordfører – diplom og hederlig omtale.

Meld på bedriften din!
Dersom din arbeidsplass ikke deltok i 2018, kan du ta saken opp med ledelsen på arbeidsplassen din. Vil dere være med på kampanjen, går dere fram slik:

Send e-post til:  Bjørne Jortveit  med navn på kontaktperson på arbeidsplassen og vedkommendes epostadresse og mobil.

Husk også å oppgi antall ansatte (ikke årsverk). Kjør grønt for jobben, og få med så mange kolleger som mulig! Husj at alle grønne reiser teller - ikke bare turer til og fra jobb.

[Tilbake]