— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Alle kan danne lag

Publisert 27.08.2021

I år dropper vi bedriftskonkurranse. I stedet kan deltakerne konkurrere mot hverandre i lag med 3 til 10 medlemmer. Lagene kan bestå av familie, venner eller kollegaer – men du kan ikke være med i flere lag! Gruppas poeng blir regnet ut som et gjennomsnitt av hvert medlems individuelle poenger. Gruppa med høyeste gjennomsnittstall vinner lagkonkurranse. I tillegg trekker vi ut flere tilfeldige vinner!

Hvordan opprette et lag?

I appen navigerer du til lag-menyen. Klikk på «Start et nytt lag», fyll ut alle felt og klikk på «Opprett lag». Ferdig! 

Hvordan blir jeg med i laget?

I lag-menyen kan du se alle eksisterende lag. For å bli med i et lag, klikk på laget. Du ser alle medlemmer. Hvis det er fortsatt plass, så trykker du på «Bli med».  

Er det et åpent lag, blir du med automatisk. Er laget ikke åpent, venter du for godkjenning av administratoren. 

[Tilbake]