— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Beintøft

Publisert 22.08.2018

Beintøft blir arrangert av Miljøagentene for barneskoler i hele landet. ATP-samarbeidet støtter opp med egne premier for skoler i hele Kristiansandsregionen. Beintøft er gratis og lite tidkrevende.

Beintøft er en kampanje som går ut på å motivere elevene til å sykle eller gå til skolen. Mindre bilkjøring og bedre helse er kampanjens mål.  Hver dag noteres det hvilken måte elevene kom til skolen på og hver uke registrer klassen sine resultat på nettsiden. De beste skolene og de beste klassene premieres. Rundt 3000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltar årlig i denne nasjonale kampanjen. 

Kampanjeperiode 2018:  mandag 3. september – 28. september. ·  Målgruppen er 1. – 7. trinn.  Årets tema: Tenke globalt – handle lokalt! Innmelding på nettsiden www.beintoft.no

Flotte premier
Klassene som deltar konkurrerer om å gå eller sykle flest mulig dager i kampanje-perioden. Miljøagentene sender ut en påmeldingspremie og har premier for hele landet. Beste klasse i landet vinner kr 30 000. ATP i Kristiansandsområdet har også i år egne premier. i 2018 er påmeldingspremien er en fotball som hele klassen kan bruke. Det blir også premier for beste klasse i hver kommune og for beste skoler i Kristiansandsområdet. Klimaalliansen i Kristiansand bidrar med å markedsføre kampanjen inn mot
skolene i regionen.

Undervisningsopplegg
Miljøagentene tilbyr også et flott undervisningsmateriell med utgangspunkt i læreplan på ulike trinn. Her finner du animasjonsfilmer, lesetekster, faktaark og kreative oppdrag. Bestill snarest slik at klassemateriellet kommer raskt på plass.


Vinn – vinn - vinn
Å få flere til å gå eller sykle til skolen gir store gevinster for:

Helse: Daglig fysisk mosjon og aktivitet gir barna bedre helse.
Miljø: Mindre bilkjøring til og fra skolen begrenser skader på helse og klima.
Læring: Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjon, læring og trivsel i klasserommet.
Mestring og sosial kontakt: Styrker elevenes mestringsfølelse og gir økt sosial kontakt med andre barn.