I høst blir vi grønnere
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Beintøft

Publisert 19.08.2015

Beintøft er en kampanje som går ut på å motivere elevene til å sykle eller gå til skolen. Kampanjen varer i 7,6 uker og er for elever fra 1-10. trinn. Mindre bilkjøring og bedre helse er kampanjens mål.  Hver dag noteres det hvilken måte elevene kom til skolen på og hver uke registrer klassen sine resultat på nettsiden. De beste skolene og de beste klassene premieres. Over 6000 elever i grunnskolen i Kristiansandsregionen deltok høsten 2013 på den nasjonale kampanjen. 

Les mer om Beintøft her

Les mer om Beintøft ung her

Årets kampanje starter 16. september og varer til og med 13. november.