— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

"Sykle til jobben" - aksjonen

Publisert 14.08.2014

"Sykle til jobben" er en nasjonal kampanje som arrangeres i mai/juni. Bedriftsidretten er arrangør. Kampanjens viktigste element går ut på å registrere turer til jobb på sykletiljobben.no Man registrerer seg og melder seg på et lag som består av kolleger. Men man kan også delta individuelt. Enten man gjør det ene eller det andre, kan man registrere alle typer fysisk aktivitet til alle typer gjøremål. 

I utgangspunktet koster det noe å delta på Sykle til jobben. Men i Kristiansandsregionen er det gratis. ATP betaler et bidrag til "Sykle til jobben" - aksjonen, slik at det er mulig å holde det gratis. I 2013 la ATP ned sin våraksjon Tusentråkk for ikke å konkurrere med Sykle til jobben.

Resultater:

2014 var registrert 1717 i Kristiansandsregionen. Det var en økning på ca. 25% fra 2013.
Kommunene i vår region hadde 10% av landets deltakere, mens vi kun har 2,3% av landets befolkning.

Slik var deltakelsen fordelt på kommunene i 2014: 

Kommune

2014

Kristiansand

1383

Søgne

115

Songdalen

63

Vennesla

88

Lillesand

53

Birkenes

11

Iveland

4

Totalt

1717