— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Feil og mangler

Publisert 18.08.2014

Feil på  fortau og gang- sykkelveier langs hovedveiene (riksveier og fylkesveier):
Ring Vegtrafikksentralen på tlf. 175. For eksempel melding om: mye glasskår, hull i veien, overvann, manglende strøing.  Dersom du er sikker på at det ikke haster, kan du fylle ut et elektronisk skjema  på www.vegvesen.no under Kontakt oss.  

Er du usikker på om gang- sykkelveien er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei, så ring
Vegtrafikksentralen!

Feil og mangler på gang- sykkelveier langs kommunale veier (de mindre trafikkerte veiene):


Kristiansand:
Fyll ut elektronisk skjema ”Meld fra ” på    http://geminikrs.kristiansand.kommune.no/GmiWeb.meld/default.htm www.kristiansand.kommune.no Gjelder det kritiske situasjoner som ikke kan vente til vanlig kontortid, ring ingeniørvesenets vakttelefon: 38 02 93 63.

Søgne:
Fyll ut elektronisk skjema  ”Viktige meldinger” på www.sogne.kommune.no  Gjelder det kritiske situasjoner, ring ”vakttelefon for vei, vann  og avløp”  - 97 03 26 68. 

Songdalen:
Fyll ut elektronisk skjema  ”Viktige meldinger”  på www.songdalen.kommune.no  Gjelder det kritiske situasjon ring ”vakttelefon for vei , vann  og avløp” -   97 50 99 80.    
    
Vennesla:
Fyll ut elektronisk skjema  ”Viktige meldinger”  på www.vennesla.kommune.no eller ring Vennesla kommune: 38 13 72 00.

Lillesand:
Fyll ut elektronisk skjema  ”Viktige meldinger”  på www.lillesand.kommune.no Gjelder det kritiske situasjoner ring vakttelefon: 99 36 15 00.

Birkenes:
Fyll ut elektronisk skjema  ”Viktige meldinger”  på www.birkenes.kommune.no  Gjelder det kritiske situasjoner, ring  Vegtrafikksentralen tlf. 175.

Iveland:
Fyll ut elektronisk skjema  som du finner under ”Kontakt oss”  og fanen ” Innbyggerdialog” på www.iveland.kommune.no  Gjelder det kritiske situasjoner, ring  Vegtrafikksentralen tlf. 175.