— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Pågående gang- og sykkelveiprosjekter

Publisert 22.08.2018

Følgende prosjekter gang- og sykkelveiprosjekter i regionen er under bygging  (utenom sykkeleskpressveien i Kristiansand)

  • Gang- og sykkelvei mellom Samkom og Hagen i Vennesla. Arbeidet pågår
  • Gang- og sykkelvei langs Slettheiveien, fra Kartheia til Gislemyrveien. Prosjektet er nesten klar til åpning.
  • Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole. Prosjektet blir ferdig høsten 2018.
  • Fortau og sykkelfelt fra Viasdukten til NAV-bygget i Lillesand sentrum. Trolig ferdig høsten 2018.

Planlagte gang- og sykkelveiprosjekter

  • Ny gang- og sykkelbro mellom Haus og Mosby
  • Opprusting av gang- og sykkelvei-trasé mellom Bispregra og Kløvertun på Lund (usikker finansiering)
  • Veiskulder langs Fv 114 i Songdalen kommune, hovedsakelig for elever på Birkelid
  • Gang- og sykkelvei fra Vatneli til Kilen i Songdalen kommune