— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Pågående prosjekter

Publisert 19.08.2014

Fram til 2017 fullføres “de siste” av en lang rekke gang- sykkelveiprosjekter som er finansiert av bompenger som innkreves i perioden 2009-2017.

Gang- sykkelveier som bygges i perioden 2014-2017: 

Prosjekt

Type prosjekt

Status

Kommune

Rv Gartnerløkka-Jørgens Moes gt.

Separering av gang- sykkelvei

Bygging pågår, ferdig 2015

Kr.sand

Fv 405 Hagen-Samkom

Gang- sykkelvei

 

Vennesla

Fv 405 Mosby skole-Ravnåsveien

Fortau

 

Kr. sand

Rv 41 Bedehuset-Ryenskrysset

Gang- sykkelvei

 

Kr. sand

Rv 41 Krageboen-Boen

Fortau

 

Kr. sand

Kv Slettheiveien, Kartheia-Gislemyrveien

Gang- sykkelvei

 

Kr. sand

Fv 402, Stormyrkrysset-Birkeland

Gang- sykkelvei

 

Lillesand og
Birkenes


Nye gang- sykkelveiprosjekter fra 2016 / 2017:

I forbindelse med en bymiljøavtale som regionen kommer til å inngå med staten i 2015, arbeides det nå med prioritering av nye gang- sykkelveier. De første av disse prosjektene kan tidligst bygges i 2016/2017