I høst blir vi grønnere
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Infrastruktur

Publisert 18.08.2014

Per 1. halvår 2014 er 22,4 mil gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen. Siden 2009 er det bygd drøyt 2,1 mil gang- sykkelveier.

Det er kun Kristiansand som har strekninger med separerte gang- sykkelveier: i alt 5,4 km. Dette er strekninger på sykkelekspressveien, på Egsveien, på Tinnheia, samt deler av Elvegata i Kvadraturen.

Sykkelfelt finnes også bare i Kristiansand. Det er langs Tordenskjoldsgt. og langs deler av Marviksveien på Lund.

Bygging av nye gang- sykkelveien skjøt fart i 20089/2009 da regionen fikk en såkalt myk pakke fra bompenger (Samferdselspakke 1). I perioden 2009-2017 skal det brukes 420 mill. kr til gang- sykkelveiprosjekter i regionen. De fleste av disse prosjektene er bygd.

Oversikt over hva som er bygd av gang- sykkelveier i perioden 2009-2014:

Anlegg

Åpnet

kommune

Lengde

Komm. vei. Tretjønnvn. GS og bro ved Prestheia

2009

Kristiansand

0,25 km

Fv 8 Fløybakken-Skudeviga. Flekkerøy

2009

Kristiansand

0,40 km

Fv 160 / Fv 159 Udjus-Torve

2009

Søgne

0,50 km

Fv 204 Ausviga-Samfunnet

2009

Søgne

0,70 km

Fv 461 Brennåsen-Nodeland

2010

Songdalen

1,60 km

Rv 9 Homme-Skarpengland

2010

Vennesla

2,60 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2010

Kristiansand

0,10 km

Fv 452 Justvik-Fagerholt

2010

Kristiansand

2,45 km

Rv 41 Ryen - Solsletta

2011

Kristiansand

   1,30 km

Kommunal vei Steindalen, Vågsbygd

2011

Kristiansand

  0,40 km

Tordenskjolds gt. sykkelfelt i ett kvartal

2011

Kristiansand

0,11 km

E39 Oppgradering av GS ved Hannevika

2011

Kristiansand

0,11 km

Fv  236 Solheimsveien (Bergstø-Tingsaker)

2011

Lillesand

   1,20 km

Fv  239 Møglestu - Stykkene

2011

Lillesand

1,20 km

Rv 41 Flaksvann-Gl. Mollestad bro

2011

Birkenes

   1,40 km

Oddernesveien-Torridalsveien, snarvei
Sykkelekspressveien

 

2012

 

Kristiansand

 

0,08 km

Oddernesveien ved Oddernes kirke
Sykkelekspressveien

 

2012

 

Kristiansand

 

0,40 km

Fv 456 Vågsbygdveien – Auglandsbukta
Sykkelekspressveien

 

2012

 

Kristiansand

 

0,19 km

Fv 456 Vågsbygdveien - Lumber-Fiskå
Sykkelekspressveien

 

2012

 

Kristiansand

 

0,53 km

Fv 303 Augland-vegstasjonen

2012

Kristiansand

0,51 km

Fv 401 Høgvåg-Indre Årsnes

2012

Lillesand

1,80 km

Fv 159/ Fv 160 Torve-Moneveien

2012

Søgne

1,10 km

E18 Timeneskrysset-Sørlandsparken

2013

Kristiansand

1,14 km

E18 Narviksbakken (bygd med miljøskjerm)
Sykkelekspressveien

2013

Kristiansand

0,30 km

Fv  239 Møglestu – Stormyrkrysset E18

2014

Lillesand

1,40 km

Totalt

 

 

21,26 km