— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Pågående gang- og sykkelveiprosjekter

Publisert 22.08.2018

Følgende prosjekter gang- og sykkelveiprosjekter er  bygd ferdig i 2018, eller er under bygging  (utenom sykkeleskpressveien i Kristiansand):

  • Gang- og sykkelvei mellom Samkom og Hagen i Vennesla. Arbeidet pågår.
  • Gang- og sykkelvei langs Slettheiveien, fra Kartheia til Gislemyrveien. ble bygd ferdig høsten 2018.  Prosjektet er klar til  offisiell åpning.
  • Ny gang- og sykkelveitrasé ved Vennesla ungdomsskole. Prosjektet ble bygd ferdig høsten 2018..
  • Fortau og sykkelfelt fra Viasdukten til NAV-bygget i Lillesand sentrum. Ferdigstilles trolig før nyttår 2018.

Planlagte gang- og sykkelveiprosjekter

  • Ny gang- og sykkelbro mellom Haus og Mosby
  • Opprusting av gang- og sykkelvei-trasé mellom Bispregra og Kløvertun på Lund.
  • Veiskulder langs Fv 114 i Songdalen kommune, hovedsakelig for elever på Birkelid.
    Bygging gjøres i forrbindelse med at ny bro over Songdalselva realiseres. Trolig starter bygging av ny bro i 2019. 
  • Gang- og sykkelvei fra Vatneli til Kilen i Songdalen kommune. Bygging starter trolig i 2019.

[Tilbake]